Szef - przywódca czy menedżer?

powrót

Zarządzanie

Zastanawiałeś się, ile razy w ciągu dnia pracy – jeśli jesteś pracownikiem – zwracasz się do bezpośredniego przełożonego „szefie” lub „szefowo”? Nawet jeśli mówimy sobie po imieniu, to jednak ile razy w ten sposób myślimy o przełożonym? Będąc z kolei szefem – ile razy w ciągu dnia słyszysz to słowo z ust pracowników, kontrahentów? Czy jednak zastanawialiście się, co to pojęcie tak naprawdę oznacza?
Biotechnologia
Szef - przywódca czy menedżer?

Czy jesteś szefem, który każe przychodzić każdego dnia „do roboty” (na żartobliwym marginesie uwaga do pracowników: pamiętaj o maksymie szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego)? Czy też człowiekiem – szefem nieprzewidywalnym zmieniającym decyzje każdego dnia, w wyniku czego pracownik nigdy nie wie, co go tak naprawdę czeka w ciągu najbliższych 15 minut? A może jesteś szefem wizjonerem – mającym każdego dnia inne pomysły na zmianę działalności firmy? Szefem bankomatem, którego pracownicy traktują jak comiesięczną maszynkę do swoich wypłat? A być może szefem barometrem. Pracownicy rano patrzą, w jakim akurat dziś jesteś humorze i od tego uzależniają przekazanie ci istotnych, ale niezbyt dobrych dla ciebie wiadomości?

Pojęcie szefa, jak widać, bywa wieloznaczne. Zazwyczaj bywa kojarzone z zachowaniami konkretnej osoby – właściciela firmy. Warto jednak przyjrzeć się bliżej „szefowaniu” i temu, co faktycznie za tym idzie.

Zapewne każdy z nas wielokrotnie spotkał się oprócz pojęcia „szef” z pojęciem typu „lider”, „przywódca”, „menedżer”. Czy są one zarezerwowane tylko dla tytułów książek i nazw stanowisk z wielkich korporacji, czy też możemy je odnieść do właściwych zachowań w naszym salonie i do relacji z naszymi pracownikami?

Szef lider, przywódca, menedżer czy kierownik?

Rozpocznijmy od słów: przywódca i lider. Przywództwo nie oznacza zarządzania i bycia menedżerem czy szefem. Jest wiele organizacji dobrze zarządzanych, ale o złym przywództwie. Zarządzać (czyli być kierownikiem, menedżerem) to znaczy organizować, wykonywać i brać za to odpowiedzialność. Z kolei przewodzić, czyli być liderem czy przywódcą, oznacza wpływać, wytyczać kierunek dla organizacji. Człowiek będący liderem nie musi demonstrować swojej władzy ani też uciekać się do przemocy i gróźb. Lider to osoba, której inni dobrowolnie się podporządkowują ze względu na jej zdolność do kierowania ludźmi. Uważa się, że lider osiągnął swoją pozycję głównie dzięki zdolności do wywierania wpływu na innych.

O tym, jak wygląda różnica pomiędzy tradycyjnym szefowaniem a przywództwem, można się przekonać, analizując poniższe zestawienie.

Co jeszcze charakteryzuje przywódcę – lidera? Przede wszystkim:

  • myśli długofalowo, wybiega daleko poza problemy bieżące – widzi niestandardowe rozwiązania i ma przyszłościowe pomysły;
  • przywiązuje dużą wagę do motywacji swoich pracowników;
  • przywódca uparcie usprawnia pracę swojego zespołu, wykorzystując każde spotkanie jako okazję do oceny, szkolenia i budowania zaufania;
  • emanuje pozytywną energią i optymizmem;
  • zdobywa zaufanie dzięki otwartości, przejrzystości swojego działania;
  • ma odwagę podejmować niepopularne i trudne decyzje;
    własnym przykładem inspiruje do działania i stałego uczenia się nowych umiejętności;
  • potrafi docenić zaangażowanie i świętuje także małe sukcesy.

 

Jasno więc widać, że autentycznym przywódcą nie staniesz się dlatego, że podjąłeś działalność prowadzenia biznesu i otworzyłeś salon. O jakości twojego przywództwa nie decyduje metraż gabinetu, oferowane zabiegi czy liczba klientów, ale twoje autentyczne zachowanie i to, czy twoi pracownicy będą cię uważać za autorytet.

Przywódca samotny bojownik? Menedżer do pomocy potrzebny od zaraz…

Czy jednak zawsze firma potrzebuje przywódcy? Przywódca jako typ wizjonera jest odpowiedzialny za strategiczne obszary, na co dzień jednak ważne jest to, aby taki lider miał w swoim otoczeniu sprawnego menedżera, który umiejętnie będzie wdrażać te pomysły i wizje w codzienną  działalność firmy. I tutaj pojawia się potrzeba funkcjonowania menedżerów – sprawnych kierowników z właściwymi kompetencjami. Tradycyjnie już do podstawowych zadań menedżera należy działanie w czterech tzw. klasycznych obszarach zarządzania. Są to: planowanie (na poziomie operacyjnym, czyli codziennych zadań dla podwładnych), organizowanie ich pracy, motywowanie poprzez działania z obszaru finansowego i pozafinansowego oraz kontrolowanie realizacji założonych celów.

więcej w Cabines nr 85

Grzegorz Rippel
publikacje Cabines 85
do góry | powrót