Życie komórki jajowej – ile czasu zajmuje zajście w ciążę?

powrót

Wiedza

Komórka jajowa żyje zaledwie 24 godziny. Ta największa, samodzielna jednostka komórkowa jest gotowa i dostępna do zapłodnienia tylko w określonym czasie cyklu miesiączkowego. Można wyznaczyć go za pomocą kalkulatora dni płodnych.
Życie komórki jajowej – ile czasu zajmuje zajście w ciążę?

Jak wygląda życie komórki jajowej?

Komórka jajowa to żeńska gameta zawierająca materiał genetyczny. Ta największa jednostka komórkowa organizmu człowieka kształtem przypomina kulę wielkości ziarna piasku, a pełni funkcje życiodajne. Jednak nie jest wystarczająco samodzielna, aby stworzyć nowe życie bez udziału komórki rozrodczej pochodzenia męskiego. Gameta żeńska powstaje na skutek namnażania się komórek płciowych już podczas życia płodowego, w ciągu 9 tygodni od zapłodnienia. Płód o dojrzałości 5. miesięcy ma kilka milionów pierwotnych komórek jajowych, które po licznych podziałach biochemicznych i segregacji na oba jajniki ostatecznie zamykają pulę gamet na poziomie kilkuset.

Dojrzała płciowo kobieta uwalnia do układu rozrodczego w ciągu swojego życia około 400–500 komórek jajowych, z czego każda powstaje jedynie w ściśle określonych warunkach biochemicznych organizmu i w wąskim przedziale czasowym, czyli podczas dni płodnych cyklu miesiączkowego. Żywotność komórki jajowej jest krótka, bo trwa zaledwie 24 godziny od momentu jej uwolnienia z jajnika do jajowodu, w którym oczekuje plemników. Jeśli jajeczko nie zostanie zapłodnione, obumiera i wędruje w kierunku macicy, aby podczas najbliższej miesiączki zostać usunięte z organizmu. Powodzenie połączenia się gamet obu płci oznacza zygotę i wyprowadzenie komórki jajowej z jamy jajowodu poprzez ruchy rzęsek jego ścian do macicy w ciągu 6–10 następnych dni, gdzie rozpoczyna się proces zagnieżdżania i dalszej transformacji jajeczka oraz etap zmian hormonalnych związanych z postępującą ciążą. Aby nie przeoczyć szczytowego momentu płodności, warto oszacować najlepszy czas biologiczny na zajście w ciążę. Jedną z metod wyznaczania tego okresu jest kalkulator dni płodnych.

Ile czasu zajmuje zajście w ciążę?

Komórka jajowa dojrzewa około 5. dnia cyklu miesiączkowego, a pełen jej rozwój, czyli gotowość do przyjęcia plemnika, trwa blisko 10 dni i przypada na 2–4 dni przed owulacją, trwa w jej trakcie i jeszcze 1–3 dni po zakończeniu jajeczkowania. W tym czasie istnieje największe prawdopodobieństwo zapłodnienia. Poza tymi ramami czasowymi, czyli tuż przed menstruacją i tuż po niej, szanse na zajście w ciążę są małe. Choć proces poczęcia dziecka jest złożony pod kątem reakcji biochemicznych i fizjologicznych zarówno kobiety, jak i mężczyzny, to trwa bardzo krótko. Zaplemnienie, czyli przylgnięcie plemnika do komórki jajowej, i zapłodnienie, czyli wniknięcie do jej wnętrza i połączenie DNA obu gamet, w przybliżeniu zajmuje kilka sekund. Nie można dokładnie określić czasu trwania zapłodnienia, ale dzięki specjalistycznym badaniom lekarskim, takim jak USG, lekarz potrafi oszacować okres owulacji i jajeczkowania, i na podstawie tego określić dzień, w którym doszło do poczęcia.

muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS