Konrad Majewski

powrót

Publikacje Cabines

 • GABINET KOSMETYCZNY w formie sp. z o.o. ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

  Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą staje przed wyborem formy prawnej, w jakiej będzie ją prowadził. Oczywiście może ją prowadzić jako jednoosobową działalność gospodarczą i zwykle jest to dobre rozwiązanie na początek. Z czasem jednak zachodzi potrzeba wykorzystania bardziej rozbudowanej struktury.... | cab. nr 78
 • Kontrola w branży kosmetycznej Zasady ogólne

  Każdy z podmiotów uczestniczących w rynku kosmetycznym może zostać poddany kontrolom przeprowadzanym przez różne instytucje. Jego działalność może być sprawdzana przede wszystkim przez organy podatkowe, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną, Izbę Handlową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. | cab. nr 76
 • Wynajem lokalu - co warto wiedzieć

  Rzadko kiedy przedsiębiorca prowadzi gabinet kosmetyczny w lokalu, którego jest właścicielem. Dlatego normalną praktyką jest wynajmowanie w tym celu pomieszczeń. Problematyka najmu ma więc duże znaczenie dla branży kosmetycznej. Warto zatem poświęcić jej trochę uwagi. | cab. nr 75
 • Kosmetyki a produkty z pogranicza (borderline products)

  Prawo reguluje produkcję, wprowadzanie do obrotu i dystrybucję wielu grup substancji i produktów. Zdarza się nieraz, że dany produkt lub substancja spełnia kryteria do zakwalifikowania go do więcej niż jednej grupy, a czasem powstają wątpliwości, która to powinna być grupa.... | cab. nr 73
 • Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych

  Przepisy regulujące prawo kosmetyczne nakładają na dystrybutora kosmetyków określone obowiązki. Ważne, by dystrybutor miał ich świadomość. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem. | cab. nr 72
 • Prawo kosmetyczne Omówienie najważniejszych regulacji

  Produkcja kosmetyków i obrót nimi są uregulowane przez cały szereg przepisów. Podstawowym celem tych regulacji jest oczywiście ochrona konsumenta i zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa stosowania preparatów. Przyjrzyjmy się najważniejszym przepisom z tego zakresu. | cab. nr 71
 • Sprzedaż kosmetyków przez internet

  Handel kosmetykami w znacznym zakresie toczy się poza tradycyjnymi sklepami. Duże znaczenie dla branży ma prowadzenie sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi e-commerce, czyli po prostu za pośrednictwem internetu. Pod względem prawnym jest to model nakładający na sprzedawcę dodatkowe obowiązki, których przybyło... | cab. nr 70